Sala: 10MD¹browa

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N


W
T

Laboratorium, tydzieñ BUDOWA SAMOCHODÓW I CI¥GNIKÓW II, ZUSKA Andrzej dr in¿., 10MD¹browa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 32SiC


Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŒKIEWICZ Marek Dr hab.in¿, 10MD¹browa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS
L03_b

Laboratorium, parzysty STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŒKIEWICZ Marek Dr hab.in¿, 10MD¹browa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS
L01_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŒKIEWICZ Marek Dr hab.in¿, 10MD¹browa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L04_b

Laboratorium, parzysty STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŒKIEWICZ Marek Dr hab.in¿, 10MD¹browa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 13LiS
L05_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 STEROWANIE I ZARZ. W SYST. TRANSPORTU, JAŒKIEWICZ Marek Dr hab.in¿, 10MD¹browa, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 T 12LiS
L02_b


Œ
R

Laboratorium, tydzieñ METODYKA PRACY RZECZOZNAWCY SAMOCHODOW., JAŒKIEWICZ Marek Dr hab.in¿, 10MD¹browa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L03_a
32TSA

Laboratorium, tydzieñ METODYKA PRACY RZECZOZNAWCY SAMOCHODOW., JURECKI Rafa³ dr in¿., 10MD¹browa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L04_a
32TSB

C
Z
W


Laboratorium, parzysty MECHANIKA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ZUSKA Andrzej dr in¿., 10MD¹browa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 T 201T
L01_b
P
T

Laboratorium, tydzieñ WSPOM. KOMPUT. W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, ZUSKA Andrzej dr in¿., 10MD¹browa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L04_a
32TSB

Laboratorium, tydzieñ WSPOM. KOMPUT. W TECHNICE SAMOCHODOWEJ, ZUSKA Andrzej dr in¿., 10MD¹browa, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 T L03_a
32TSA


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17