Sala: 2.17 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste Fizyka 1, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK

Ćwiczenia, parzyste Fizyka 1, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, WOJNIAK Marta mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 203GK
L01_c

Ćwiczenia, nieparzyste ODNOWA SIECI 2, KUBICKA Urszula dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE WIŒGiE, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402IŒ
L02_b

projekt, parzyste RECYKLING ENERGETYCZNY, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ
W
T

projekt, tydzień KANALIZACJA 2, Wijas Katarzyna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, WOJNIAK Marta mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA WODNA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

projekt, parzyste INŻYNIERIA WODNA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW

Laboratorium, tydzień OBRÓT I ZARZĽDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, MICHAŁEK Anna mgr inż, SEMANIAK Piotr mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L02_a
L02_bŒ
R
O
D
A

Ćwiczenia, nieparzyste MATEMATYKA STOSOWANA W GEOMATYCE, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK

Ćwiczenia, parzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, LESIAK Paweł mgr inż, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, nieparzyste KANALIZACJA 3, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 L02_a
201OZB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI
L04_b

Laboratorium, tydzień SYSTEMY POZYCJONOWANIA I NAWIGACJI, KRAWCZYK Karol mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L04_a
L04_bprojekt, parzyste MECHANIKA GRUNTÓW, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB

C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, tydzień KANALIZACJA 2, Wijas Katarzyna mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

projekt, tydzień OCZYSZCZANIE WODY 2, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

Laboratorium, nieparzyste URZĽDZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., SŁOWAK, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, Tyg. 2, 6, 10, 14 POMPY CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Laboratorium, nieparzyste GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD, FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L02_a
101GKB

Laboratorium, parzyste GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD, FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L04_a
102GKB
Wykład, parzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ
P
T

Ćwiczenia, nieparzyste ENERGETYKA WIATROWA, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Ćwiczenia, parzyste SIECI I INSTALACJE SANITARNE, SITARSKI Michał mgr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19