Sala: 1.04A

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, nieparzyste MIEJSKIE SIECI INSTALACYJNE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 122AU

Wykład, parzyste EKSPERYMENT.METODY DIAGN.OBIEKTÓW MOSTOW, ŚWIT Grzegorz dr hab.inż.prof.PŚk., 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 126BM

Wykład, tydzień HISTORIA ARCHITEKTURY POWSZECHNEJ 1, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, SKÓRA Monika dr, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 104BU

Wykład, parzyste GEOMETRIA WYKREŚLNA 1, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Wykład, nieparzyste PLANOWANIE PRZESTRZENNE, HAJDOROWICZ Artur mgr inż. arch., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Wykład, parzyste BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKT., WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Wykład, parzyste RYSUNEK ODRĘCZNY 1, KOZUB Waldemar dr hab., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, SKÓRA Monika dr, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 1/1 103BU

Wykład, parzyste TEORIA I ZAS. PROJ. ARCH-URB. ARCH.MIESZ, SERUGA Wacław prof. dr hab. inż. arch., 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 122AU

Seminarium, nieparzyste Some aspect about strength of materials, TRĄMPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.04A, Stacjonarne III stopnia WBiA 4/1


Wykład, parzyste MECHANIKA GRUNTÓW, TRĄMPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/1 301GI


Ś
R
O
D
A

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA BUDOWLI 2, PAWLAK Urszula dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 301BU

Ćwiczenia, nieparzyste KONSTRUKCJE BETONOWE I, BACHARZ Kamil dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 304BU

Rezerwacja, nieparzyste BACHARZ Kamil dr inż., 1.04A
10,01,2018

Ćwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA MATEMATYCZNA, MAZUREK Grzegorz dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 204BU

Ćwiczenia, parzyste STATYSTYKA MATEMATYCZNA, MAZUREK Grzegorz dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 203BU

Ćwiczenia, nieparzyste ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO, SZAŁKOWSKI Stefan dr inż, 1.04A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TBWykład, parzyste PODST. GEOTECHNIKI I FUNDAMENTOWANIA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 302AU

Wykład, parzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ 1, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
C
Z
W

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA BUDOWLI 2, OBARA PAULINA dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 303BU

Ćwiczenia, tydzień WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 205BU

Wykład, tydzień GEOLOGIA REGIONALNA POLSKI, WIATRAK Małgorzata dr, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_GI 3/1 301GI

Ćwiczenia, tydzień WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I, BACHARZ Magdalena dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 203BUP
T

Wykład, parzyste MARKETING, LYPCHUK Vasyl prof.dr hab, 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Ćwiczenia, tydzień WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 204BU


Wykład, parzyste KONSTRUKCJE BUDOWLANE, WÓJCICKI Artur dr inż., 1.04A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18