Sala: 2.31D

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, parzysty Projektowanie urządzeń elektronicznych, SZCZEŚNIAK Zbigniew dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T

Wykład, parzysty Circuits and Signals, Ciosk Katarzyna dr inż., 2.31D, Erasmus WEAiI

Ćwiczenia, tydzień Algorytmy i struktury danych, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID17W
T

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, parzysty Mechanika płynów, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N

Wykład, tydzień Technika wysokich napięć, PACIOREK Zdzisław dr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Ćwiczenia, parzysty Mechanika płynów, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 N 1ND11

Ćwiczenia, parzysty Gospodarka skojarzona, Strzelczyk Franciszek Prof. dr hab. inż., 2.31D

Wykład, tydzień Zagadnienia wybrane maszyn elektrycznych, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED21


Ś
R

projekt, tydzień Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, Psuj Krzysztof mgr inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N L01_a
3ND11A

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Wykład, parzysty Metody komputerowe w mechatronice, STASZAK Jan dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11C
Z
W

Wykład, tydzień Teoria pola elektromagnetycznego, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, PLIŻGA Dorota mgr, 1.20D, 2.31D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Lektorat, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Język angielski, Janowska Agnieszka mgr, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, Tyg. 1-11 Wybrane zagadnienia z matematyki, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2


P
I
ą
T
E
K

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Wykład z przedmiotów fakultatywnych, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŚK, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, DENIZIAK Roman Stanisław dr hab.inż,prof PŚK, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Wykład, parzysty Prawa autorskie i patentowe, Adamczak Alicja dr, 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Seminarium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Seminarium doktoranckie, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Seminarium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Seminarium doktoranckie, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 2/4

Seminarium, parzysty Seminarium doktoranckie, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2

Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.31D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/2

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17