Sala: 4.15B

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Tyd. 8 4.15B
rezerwacja

Ćwiczenia, nieparzyste METROLOGIA, GOGOLEWSKI Damian dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA OGÓLNAII, BŁASIAK Małgorzata dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 202M

Ćwiczenia, parzyste Fizyka techniczna, KYZIOŁ Jan dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 101M

W
T

Ćwiczenia, nieparzyste CHEMIA TECHNICZNA, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 102M

Ćwiczenia, parzyste CHEMIA TECHNICZNA, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 I 101I

Ćwiczenia, nieparzyste METROLOGIA, GOGOLEWSKI Damian dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Ćwiczenia, Tyg. 1-5 ANALIZA MATEMATYCZNA, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., STĘPIEŃ Marcin dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Ćwiczenia, Tyg. 6-12 ANALIZA MATEMATYCZNA, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., STĘPIEŃ Marcin dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Seminarium, tydzień Seminarium dyplomowe, JAŒKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŒk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS

Tyg. 1-2, 4, 6, 8, 10, 12-15 JAŒKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŒk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS
rezerwacja

Tyg. 1-15 GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 4.15B
rezerwacja j#zyk angielski dla pracowników


Œ
R

Seminarium, tydzień Seminarium dyplomowe, JURECKI Rafał dr hab.inż.prof PŒk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC

Tyg. 1-15 JURECKI Rafał dr hab.inż.prof PŒk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 M 42SiC
rezerwacja

Ćwiczenia, tydzień EKONOMIKA TRANSPORTU, SZUMSKA Emilia mgr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T


Ćwiczenia, Tyg. 6-15 Systemy transportowe, GRABSKI Paweł mgr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
uzupeenienie efektów ksztaecenia


C
Z
W

Ćwiczenia, nieparzyste Fizyka techniczna, KYZIOŁ Jan dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, parzyste Fizyka techniczna, KYZIOŁ Jan dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Ćwiczenia, Tyg. 6-18 ALGEBRA LINIOWA, NOCOŃ Łukasz dr inż., PAWIŃSKA Anna dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Wykład, parzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 301I

Ćwiczenia, parzyste Napędy hydr. i pneum. w œrod. transportu, SIKORA Krzysztof dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS
P
T

Wykład, tydzień NAPĘDY I STEROW. HYDRAULICZNE I PNEUMAT., DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33IMM

Ćwiczenia, nieparzyste Metrologia I, GOGOLEWSKI Damian dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 M 201M

Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA, MULCZYK K. mgr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, KANIOWSKI Robert dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19