Sala: 2.18 ENERG

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

projekt, tydzieñ GEOMATYKA W IN¯YNIERII SRODOWISKA, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L09_a
405KNA

projekt, tydzieñ GEOMATYKA W IN¯YNIERII SRODOWISKA, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L08_a
404KNB


projekt, tydzieñ GEOMATYKA W IN¯YNIERII SRODOWISKA, GIL Marcin mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L07_a
404KNA

Laboratorium, tydzieñ PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, SAJKIEWICZ Bar³omiej mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L05_a
203GKA Tydzien 1 zajecia odwolane

Laboratorium, tydzieñ PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, SAJKIEWICZ Bar³omiej mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L06_a
203GKB Tydzien 1 zajecia odwolane


W
T
O
R
E
K

Laboratorium, tydzieñ PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, SAJKIEWICZ Bar³omiej mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L04_a
202GKB Tydzien 1 zajecia odwolane

projekt, nieparzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L04_a
202GKB

projekt, nieparzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L01_a
201GKA

projekt, nieparzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L03_a
202GKA

projekt, nieparzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L02_a
201GKB

Laboratorium, parzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L04_a
202GKB
Laboratorium, parzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L01_a
201GKA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L03_a
202GKA

Laboratorium, parzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, ZABRZESKA G¥SIOREK Barbara mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L02_a
201GKBŒ
R

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L05_a
403KNA

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L07_a
404KNA

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L09_a
405KNA

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L08_a
404KNB

Laboratorium, tydzieñ PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, SAJKIEWICZ Bar³omiej mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L02_a
201GKB Tydzien 1 zajecia odwolane

Laboratorium, tydzieñ PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, SAJKIEWICZ Bar³omiej mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L03_a
202GKA Tydzien 1 zajecia odwolaneC
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY INFORMATYKI, PAJÊCKI Micha³ mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L05_a
103GKA

Laboratorium, nieparzyste GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD, PUKANSKA Katarina dr hab. in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L04_a
102GKB

Laboratorium, nieparzyste SYSTEMY GEOINFORMACYJNE GIS, BLISTAN Peter dr hab. in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L01_a
201GKA

Laboratorium, tydzieñ GEODEZJA 3, PIETRUSZKA Krzysztof dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L01_a
201GKA

Laboratorium, tydzieñ GEODEZJA IN¯YNIERYJNA, WOLSKI Bogdan prof. dr hab. in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L03_a
302PIA

Laboratorium, nieparzyste GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD, PUKANSKA Katarina dr hab. in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L01_a
101GKAÆwiczenia, parzyste TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, LESIAK, 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ


P
I
¹
T
E
K

Laboratorium, nieparzyste SYSTEMY GEOINFORMACYJNE GIS, BLISTAN Peter dr hab. in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L04_a
202GKB

Laboratorium, tydzieñ SYSTEMY POZYCJONOWANIA I NAWIGACJI, ROMANYSZYN Ihor dr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_a

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L06_a
203GKB

Laboratorium, nieparzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L05_a
203GKA


projekt, parzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L06_a
203GKB

projekt, parzyste PODSTAWY FOTOGRAMETRII, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L05_a
203GKA

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18