Sala: 2.02HA

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N
projekt, tydzieñ WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, NOWEK Milena mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB
L01_d


W
T

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L01_a
201BUA

projekt, parzysty INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L07_a
204BUA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB
L05_c

projekt, parzysty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD
303BD-A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB
L03_c

projekt, parzysty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB
L11_c

projekt, tydzieñ WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB
L04_d

projekt, tydzieñ WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, NOWEK Milena mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB
L03_d


Œ
R

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L09_a
205BUA

projekt, parzysty INSTALACJE BUDOWLANE, LISOWSKA Justyna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L10_a
205BUB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB
L02_c

projekt, parzysty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB
L01_c

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE BUDOWLANE, PARKA Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L06_a
203BUB

projekt, parzysty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 305KB
L10_c

projekt, tydzieñ WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, NOWEK Milena mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 301TB
L02_dC
Z
W

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304KB
L09_c

projekt, parzysty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD
303BD-C

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE BUDOWLANE, B¥BA Katarzyna mgr in¿, 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L05_a
203BUA

projekt, parzysty INSTALACJE BUDOWLANE, PARKA Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L02_a
201BUB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE BUDOWLANE, B¥BA Katarzyna mgr in¿, 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L08_a
204BUB

projekt, parzysty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB
L04_c

projekt, nieparzysty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 303BD
303BD-B

projekt, parzysty TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 2, STÊPIEÑ Anna dr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 304KB
L08_c


P
T

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE BUDOWLANE, LICHOSIK Dominika mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L04_a
202BUB

projekt, parzysty INSTALACJE BUDOWLANE, LICHOSIK Dominika mgr in¿., 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/2 L03_a
202BUA

projekt, tydzieñ WYBRANE ZAGADNIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, KOSTRZEWA Paulina mgr in¿, 2.02HA, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/2 302TB
L05_d

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17