Sala: 1.15 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, parzyste KANALIZACJA, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, tydzień MATEMATYKA 1, STÊPIEŃ Marcin dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

projekt, nieparzyste OGRZEWNICTWO, KOTRYS-DZIAŁAK, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW
L01_b

Æwiczenia, nieparzyste FIZYKA STOSOWANA W GEOMATYCE, MAKRENEK Medard dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK

Æwiczenia, parzyste PRZEGL„D RODZAJÓW BUDOWLI I KONSTR.INŻ, ZABOREK Radosław mgr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KN

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 405KN

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403KN
Wykład, parzyste INŻYNIERIA WODNA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI
W
T

Wykład, nieparzyste WODOCI„GI, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste POMPY I WENTYLATORY, SZEL„G Bartosz dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, nieparzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ, KOTULSKA Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_a

Wykład, parzyste UKŁADY CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402SI

Wykład, parzyste POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY INFORMATYKI 1, LACHOWSKI Jan dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402PI

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401PI


Œ
R
O
D
A

Wykład, tydzień INSTALACJE SANITARNE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI

projekt, nieparzyste WODOCI„GI, PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

tydzień 1.15 ENERG
REZERWACJA RADA WYDZIA#U
Wykład, parzyste OBSERWACJE I OPR. POMIAR.I PRZEMIESZCZ., SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402PI

C
Z
W

Wykład, tydzień SIECI I INSTALACJE SANITARNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, tydzień PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI„GÓW, KUBICKA Urszula dr inż., PARKA Anna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, tydzień OCHRONA ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ
P
T

Wykład, nieparzyste REGULACJE I STEROWANIE INSTALACJAMI OZE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY INFORMATYKI 1, DETKA Marcin dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, nieparzyste SYSTEMY POMIAROWE OZE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, parzyste TECHNOLOGIA ŒCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Æwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Æwiczenia, parzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, tydzień INSTALACJE SPECJALNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18