Sala: 2.20 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L01_a
201IuA

Ćwiczenia, nieparzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Ćwiczenia, nieparzyste OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 1, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

Laboratorium, tydzień SYSTEMY POZYCJONOWANIA I NAWIGACJI, KRAWCZYK Karol mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L01_a
L01_b
Ćwiczenia, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste UKŁADY CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402IŒ

Wykład, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

W
T

projekt, nieparzyste GOSPODARKA OSADAMI ŒCIEKOWYMI, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402IŒ
L03_b

projekt, parzyste INSTALACJE SANITARNE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

projekt, tydzień BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, KUBICKA Urszula dr inż., ZABOREK, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L01_a
201IuA

projekt, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE WIŒGiE, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402IŒ
L03_b

Laboratorium, nieparzyste GEODEZJA 3, KAPUSTA Łukasz dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L03_a
L03_b

Laboratorium, parzyste GEODEZJA 3, KAPUSTA Łukasz dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L01_a
L_01b

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 3, KAPUSTA Łukasz dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L02_a
L02_a

Laboratorium, parzyste GEODEZJA 3, KAPUSTA Łukasz dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L03_a


Œ
R
O
D
A

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., NOGAJ STANISŁAW mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI
L04_c

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, PLIŻGA Dorota mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 L01_a
201OZA

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA STOSOWANA W GEOMATYCE, MAKRENEK Medard dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 203GK

Ćwiczenia, parzyste FIZYKA STOSOWANA W GEOMATYCE, MAKRENEK Medard dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK
Ćwiczenia, parzyste WYSTĽPIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒC
Z
W

Wykład, nieparzyste INSTALACJE SPECJALNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI
L03_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L02_a
301OZB

Seminarium, tydzień Seminarium dyplomowe, WOLSKI Bogdan prof. dr hab. inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403PI
L01_c

Laboratorium, parzyste SYSTEMY POZYCJONOWANIA I NAWIGACJI, ROMANYSZYN Ihor dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L05_a
L05_bP
T

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

projekt, tydzień WENTYLACJA POŻAROWA, POROWSKI Rafał dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, nieparzyste BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, PARKA Barbara dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste REGUL.I STER.URZĽDZEŃ GRZEW. I WENTYL., LESIAK Paweł mgr inż, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19