Sala: 2.32D

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, tydzień Ekologiczne aspekty w energetyce, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11

Wykład, tydzień Energetyka odnawialna i ochrona środowis, KARYŚ Sławomir dr hab inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 E 4ED11

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, FILIPIAK Sylwester dr hab.inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 N L01_aW
T

Wykład, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E 3ED11

Ćwiczenia, tydzień Język obcy I, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 3, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 E

Wykład, tydzień Teoria obwodów 3, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E

Wykład, Tyg. 1-9 Wybrane zagadnienia z matematyki, PŁOSKI Arkadiusz prof.dr hab., 2.32D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 3/3


Ś
R

Ćwiczenia, tydzień Język obcy I, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 I

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 3, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I

Wykład, tydzień TECHNOLOGIE INTERNETOWE, CHODOREK Agnieszka dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 T

Wykład, tydzień Sieci IP, CHODOREK Agnieszka dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 4/1 T


C
Z
W

Ćwiczenia, tydzień Język obcy I, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 E, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/1 N

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 3, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 3, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/1 I

Tyd. 8 CIOSEK Hanna mgr, 2.32D

tydzień PADUCH Paweł dr inż., 2.32D
kolo naukowe XOR


P
T

Wykład, tydzień Systemy mobilne, CHODOREK Agnieszka dr inż., 2.32D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/2 I 1ID21, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/2 I 1ID22

Wykład, tydzień Łączność satelitarna i ruchoma, CHODOREK Agnieszka dr inż., 2.32D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/2 E 1ED23

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18