Sala: 1.08 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEKÓW, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW


Æwiczenia, Tyg. 1-19 MATEMATYKA, STÊPIEŃ Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 103OZ
grupa poscigowa OZ MATEMATYKA 1projekt, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIB

W
T
O
R
E
K

Wykład, tydzień BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 URZ„DZENIA I INSTALACJE GRZEWCZE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, parzysty KOTŁOWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI PRZERÓBKI ODPADÓW, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, tydzień OCZYSZCZANIE WODY 1, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 202IS

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, ZABOREK Radosław mgr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L05_a
303KNB

projekt, parzysty TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, ŻYGADŁO Maria prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Œ
R
O
D
A

Wykład, tydzień FIZYKA, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 I 101IS

projekt, tydzień WODOCI„GI 2, PARKA Anna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 202IS
L02_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, BIEDA Agnieszka dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L04_a
305KNB

projekt, parzysty WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, BIEDA Agnieszka dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L03_a
302PIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROGEOLOGIA, SZEL„G Bartosz dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 I L01_a
101ISA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, BIEDA Agnieszka dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L06_a
302PIB

projekt, parzysty WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, BIEDA Agnieszka dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
302PIA

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, ZABOREK Radosław mgr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
304KNB

Wykład, parzysty HYDROGEOLOGIA 2, NARTOWSKA Edyta dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 202IS
C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzysty OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ZAGROŻENIA ŒRODOWISKA, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty MATERIAŁY IINSTALACYJNE, OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, KULICZKOWSKA, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 122OW

Wykład, Tyg. 1-8 REMEDIACJA ŒRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW

Wykład, nieparzysty PLANOWANIE PRZESTRZENNEII, Kosztowniak Ewa mgr inż.arch., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZWWykład, parzysty INSTALACJE CO I WENTYLACJI, CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI
projekt, parzysty PLANOWANIE PRZESTRZENNEII, Kosztowniak Ewa mgr inż.arch., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZWP
T

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WODOCI„GI 2, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 202IS

Wykład, parzysty RUROCI„GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODST. PRAWNE W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 103OZ

Wykład, parzysty PODSTAWY ENERGETYKI/PODSTAWY SYSTEMU OZE, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 103OZ


Æwiczenia, parzysty KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, RADOWICZ Joanna dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17