Sala: 116HB

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, nieparzyste Zaawans. zagadn. wzornictwa produktu, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Ćwiczenia, Tyg. 8-15 Podstawy działań wizualnych, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

projekt, tydzień Działania wizualne 3D - rzeŸba, SULIGA Piotr mgr, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W
W
T

Ćwiczenia, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

projekt, nieparzyste Projekt. spec. I - projektow. mebla, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Œ
R


projekt, tydzień Działania wizualne 2D - malarstwo, KOZUB Waldemar dr hab., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Laboratorium, 13:30-16:05, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L02_a
101WB


C
Z
W

Laboratorium, 08:00-10:35, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Laboratorium, 11:40-14:15, tydzień Rysunek odręczny, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L01_a
101WAP
T

Ćwiczenia, parzyste Zaawans. zagadn. wzornictwa produktu, GRABA Marcin dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Wykład, parzyste TERMODYNAMIKA, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Ćwiczenia, Tyg. 11-15 ANALIZA MATEMATYCZNA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, nieparzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŒk, 116HB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18