Sala: 3.18 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY I, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 103OZ

projekt, tydzień OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŒRODOWISKO, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SO

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMATICS AND VOCABULARY, NOWAK Joanna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNB
Wykład, parzysty NIEZAWODNOŒĆ I BEZPIECZ.SYSTEMÓW INŻYNIE, PARKA Anna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 224SOprojekt, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, NOWAK Joanna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L08_a
304KNBW
T
O
R
E
K

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMATICS AND VOCABULARY, NOWAK Joanna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L09_a
305KNA

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROLOGIA, BĽK Łukasz dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 202IS

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 103OZ
L03_b

projekt, parzysty MODERNIZACJA INSTALACJI, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 222SI

projekt, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KANALIZACJA 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/2 202IS
L03_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a
103GKA


projekt, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, NOWAK Joanna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L09_a
305KNA

projekt, parzysty GOSPODARKA WOD-ŒCIEK.W ZAKŁAD.PRZEMYSŁ., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L02_a
301ZWB


Œ
R

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L06_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L07_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L08_a
L05_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, WOJNIAK Marta mgr, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
L02_b

projekt, Tyg. 8-20 TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB zajecia od 8-go tygodnia

Laboratorium, tydzień GEODEZJA 4, ŒMIGIELSKI Mateusz mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L06_a
203GKBC
Z
W

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 HYDROGEOLOGIA, SZELĽG Bartosz dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 I L02_a
101ISB

projekt, parzysty OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, WOJNIAK Marta mgr, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
101GKA

projekt, tydzień WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L02_a
301ZWB

projekt, tydzień INSTALACJE CIEPLNO-PRZEPŁYWOWE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB


projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZABOREK Radosław mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a
102GKA


P
T

parzysty WOLSKI Bogdan prof. dr hab. inż., 3.18 ENERG

Laboratorium, parzysty Język angielski, PLIŻGA Dorota mgr, 3.18 ENERG

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 BUDOWNICTWO I FIZYKA BUDOWLI, STARZOMSKA Mariola mgr inż., ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 102OZ
L01_b


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17