Sala: 2.17 ENERG

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI PRZER”BKI ODPAD”W, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L04_a
122OWB

projekt, parzysty TECHNIKI PRZER”BKI ODPAD”W, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L03_a
122OWA

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY METROLOGII, GOGOLEWSKI Damian mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 1/2 103GK

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY I, WOJNIAK Marta mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

projekt, tydzieŮ USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPAD”W, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L02_a
301ZWB

projekt, parzysty SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L04_a
302SIB


W
T
O
R
E
K

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SIECI CIEP£OWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 223OW

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WOD-ĆCIEK.W ZAK£AD.PRZEMYS£., DA—CZUK Magdalena dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L04_a
302SIB

projekt, parzysty TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ORMAN £ukasz dr hab. inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ
L02_b


Laboratorium, 15:50-17:40, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L02_a
121SIB

Laboratorium, 15:50-17:40, parzysty NEW TECHNIQUES AND MATERIALS IN ..., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L01_a
121SIA


projekt, parzysty METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., SA£ATA Aleksandra mgr inŅ, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I L02_a
101ISB

∆wiczenia, parzysty TUNELOWANIE I METODY TARCZOWE, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI


Laboratorium, 13:30-15:45, tydzieŮ SEMINARIUM DYPLOMOWE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SIĆ
R
O
D
A

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 JÍzyk angielski specjalistyczny, WOJNIAK Marta mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW
OiW

Laboratorium, parzysty JÍzyk angielski specjalistyczny, KOPACZ Agnieszka mgr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW
IOZE

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, BIEDA Agnieszka dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 3/2 L05_a
301PIB

projekt, tydzieŮ OCZYSZCZANIE ĆCIEK”W 2, BARTKIEWICZ Lidia dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L04_a
302SIB

projekt, parzysty BUDOWNICTWO SANITARNE, PARKA Anna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L01_a
121SIA

∆wiczenia, parzysty MATEMATYKA 3, S KALSKI Maciej dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 I 101IS


C
Z
W

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SPECJALE PROC. W TECH. WODY I SCIEK”W, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., WOŹNIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 121SI

projekt, parzysty PRINCIPLES OF WASTE MENAGMENT, WOŹNIAK Magdalena dr, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 121SI

projekt, nieparzysty KANALIZACJA 1, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, parzysty BUDOWNICTWO SANITARNE, PARKA Anna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE CWU, TYBURCZYK Anna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW

projekt, parzysty GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, G”RSKA Katarzyna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 121SI

projekt, tydzieŮ WODOCI•GI 2, PARKA Anna dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L03_b

Tyg. 1-19 PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inŅ., 2.17 ENERG
rezerwacja na 16.03P
I
Ļ
T
E
K

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 RUROCI•GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 121SI

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNIKI BEZWYKOPOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KANALIZACJA 1, LICHOSIK Dominika mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

projekt, Tyg. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L03_a
122OW zajecia od 8-go tygodnia

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 202IS
L02_b
projekt, parzysty TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, SA£ATA Aleksandra mgr inŅ, 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L03_a

projekt, parzysty RUROCI•GI TWORZYWOWE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L02_a
121SIBUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17