Sala: 3.20 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Ćwiczenia, parzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, tydzień EKSPLOAT.STAC.UZDAT.WODY I OCZYSZCZ.ŒCIE, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 401ZW

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, PLIŻGA Dorota mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 203GK
L02_b
W
T
O
R
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste GEOTECHNIKA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Ćwiczenia, parzyste WYSTĽPIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Laboratorium, nieparzyste GEODEZJA 3, KAPUSTA Łukasz dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L01_a
L01_a

Wykład, nieparzyste MECHANIKA GRUNTÓW, KOZŁOWSKI Tomasz prof. dr hab.inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Ćwiczenia, parzyste CHEMIA, SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OWŒ
R

Wykład, nieparzyste WODOCIĽGI 1, KUBICKA Urszula dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, PLIŻGA Dorota mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI

Laboratorium, tydzień OBRÓT I ZARZĽDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, MICHAŁEK Anna mgr inż, SEMANIAK Piotr mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L03_a
L03_b

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, SOKAŁA Małgorzata dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, tydzień MATEMATYKA 1, HOŻEJOWSKI Leszek dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste GEOTERMIA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Seminarium, tydzień Seminarium dyplomowe, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402KN
L02_c

Seminarium, tydzień Seminarium dyplomowe, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403PI
L03_c
Ćwiczenia, parzyste GEOTERMIA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

P
I
š
T
E
K

projekt, nieparzyste SYSTEMY PRZETWARZANIA I MAGAZ. ENERGII, POROWSKI Rafał dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L01_a
301OZA

Ćwiczenia, nieparzyste GEODEZJA 1, GIL Marcin mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK

Ćwiczenia, nieparzyste GEODEZJA 1, GIL Marcin mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK

Ćwiczenia, parzyste GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA, GIL Marcin mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN

Ćwiczenia, parzyste GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA, GIL Marcin mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PIĆwiczenia, parzyste GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA, GIL Marcin mgr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN

Wykład, parzyste WODOCIĽGI 3, LISOWSKA Justyna dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19