Sala: 1.06A

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień UTRZYMANIE DRÓG, CHOMICZ-KOWALSKA Anna dr hab i, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 403BD

Wykład, tydzień INŻYNIERIA RUCHU, STĘPIEŃ JUSTYNA dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 403BD

Wykład, nieparzyste GEOMETRIA WYKREŒLNA 1, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU

Wykład, parzyste MATERIAŁY BUDOWLANE, RUSIN Zbigniew dr hab.inż. prof. PŒk., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU


Wykład, nieparzyste Ekonomia z uwzgl. polit. gosp., BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŒk, 1.06A, Stacjonarne III stopnia WBiA 1/1
zaj#cia od 29.10 godz. 15:00

Wykład, tydzień BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŒk, 1.06A
rezerwacja


Seminarium, parzyste Ekonomia z uwzgl. polit. gosp., BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŒk, 1.06A, Stacjonarne III stopnia WBiA 1/1
zaj#cia rozpoczynajN si# o godz. 15:00W
T

Wykład, nieparzyste KONSTRUKCJE BUDOWLANE, WÓJCICKI Artur dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 202AU

Wykład, parzyste BUDOWNICTWO OGÓLNE 2, STĘPIEŃ Piotr mgr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 202AU

Wykład, nieparzyste TEORIA I ZASADY PROJ. ARCH.-URB., SERUGA Wacław prof. dr hab. inż. arch., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 202AU

Wykład, parzyste MECHANIKA BUDOWLI 2, RADOŃ Urszula dr hab. inż.prof.PŒk, 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 202AU


Tyg. 1-4, 6-18 DUDZIK Agnieszka dr inż., 1.06A
REZERWACJA 11.12.2018

Wykład, nieparzyste TEORIA I ZAS. PROJ. ARCH-URB. ARCH.MIESZ, SERUGA Wacław prof. dr hab. inż. arch., 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AUŒ
R

Wykład, nieparzyste BUDOWNICTWO PODZIEMNE, DACHOWSKI Ryszard dr hab. inż. prof. PŒk., 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU

Wykład, parzyste MIEJSKIE SIECI INSTALACYJNE, KUBICKA Urszula dr inż., 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU

tydzień 1.06A
dziekanat - rezerwacja
C
Z
W

Wykład, tydzień Ekonomika i kosztorysowanie - gr. powt., TELEJKO MAREK dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 401ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402IŒ, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 401TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 402TB

Ćwiczenia, tydzień MECHANIKA BUDOWLI 2, PAWLAK Urszula dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 303BU

Wykład, nieparzyste KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 1, RACZKIEWICZ WIOLETTA dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU


Wykład, 15:20-17:35, Tyg. 6-18 Konstrukcje metalowe 2 - gr. powt., PIOTROWSKI Rafał dr inż., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 401TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 402TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 403BD, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 404KB
zaj#cia od 8.11.2018


P
T

Wykład, nieparzyste PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNETRZ, TRACZ Włodzimierz dr inż. arch., 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU

Wykład, parzyste MARKETING, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 1.06A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 202AU

Wykład, parzyste MARKETING, LYPCHUK Vasyl prof. dr hab., 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB

Wykład, nieparzyste REMONTY BUDOWLI, KRONER Andrzej dr inż., RUDZIŃSKI Lech dr hab.inż. prof. PŒk., 1.06A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 122TB


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19