Sala: 3.18 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Laboratorium, tydzień JÊZYK OBCY, WOJNIAK Marta mgr, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1
zajecia wyrownawcze

projekt, nieparzyste MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, parzyste KANALIZACJA 2, B„BA Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI
L02_b

projekt, tydzień POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, tydzień POMPY CIEPLNE I KOLEKTORY SŁONECZNE, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZW
T

projekt, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., NOGAJ, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., NOGAJ, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste INSTALACJE PV (fotovoltaika), PASZKIEWICZ Michał mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, B„BA Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, nieparzyste POMPY CIEPŁA, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
L02_b

projekt, 14:30-16:00, tydzień SPALANIE BIOMASY, KOTŁOWNIE NA BIOMASÊ, PASTERNAK Joanna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
L03_b


Œ
R

projekt, nieparzyste ODNOWA SIECI 2, NOGAJ, 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, parzyste INSTALACJE SPECJALNE, B„BA Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, parzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

projekt, nieparzyste POMPY CIEPŁA, STARZOMSKA Mariola mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
L03_b

projekt, 14:30-16:00, tydzień SPALANIE BIOMASY, KOTŁOWNIE NA BIOMASÊ, PASTERNAK Joanna mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
L02_b


C
Z
W

projekt, tydzień GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA, FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L03_a
402PIA

projekt, nieparzyste WENTYLACJA POŻAROWA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste INŻYNIERIA WODNA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW
L01_b

Laboratorium, tydzień JÊZYK OBCY 4, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L06_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_a
L03_b

projekt, nieparzyste SIECI I INSTALACJE SANITARNE, WTOREK Donata mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
L03_b

Laboratorium, tydzień OBRÓT I ZARZ„DZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr inż., KWARTNIK-PRUC dr hab. inż., MICHAŁEK Anna mgr inż, PARZYCH Piotr dr hab.inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L10_a
405KNA


P
T

projekt, nieparzyste SIECI I INSTALACJE SANITARNE, WTOREK Donata mgr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
L02_b

projekt, tydzień OCZYSZCZANIE WODY 2, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI
L02_b

projekt, tydzień OCZYSZCZANIE WODY 2, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 3.18 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW
L01_b

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/22/18