Sala: 2.32D

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Sieci i zabezpieczenia, PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Wykład, tydzień Podstawy procesów konwersji energii, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 E 2ED11

Ćwiczenia, parzysty Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11
W
T

Wykład, tydzień Gospodarka elektroenergetyczna, STĘPIEŃ Jan prof dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Ćwiczenia, tydzień Język obcy II, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I

Ćwiczenia, tydzień Język obcy 4, CIOSEK Hanna mgr, Janowska Agnieszka mgr, 2.30D, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E

Wykład, tydzień PODSTAWY METROLOGII, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień Miernictwo energetyczne, AUGUSTYN Jerzy dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N


Ś
R

Wykład, tydzień Jakość energii elektrycznej, Kaźmierczyk Agata dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N

Wykład, tydzień Metody projektowania systemów oświetle., DELĄG Mariusz mgr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED11

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Przesyłanie energii elektrycznej, PAWLAK AGNIESZKA mgr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Ćwiczenia, parzysty PODSTAWY METROLOGII, SIWOŃ Cezary dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, tydzień Przesyłanie energii elektrycznej, SZYMAŃSKI Stanisław dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Wykład, tydzień Sterowniki PLC, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E 3ED12

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 FIZYKA 2, SUCHAŃSKA Małgorzata dr hab.,prof PŚK, 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 E 1ED11

Wykład, tydzień Modelowanie i symulacja komputerowa, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 N 2ND11

Tyg. 4-20 RÓŻOWICZ Antoni dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.32D
rezerwacja dla kolo naukowe
Wykład, parzysty Wykład z przedmiotów fakultatywnych, WCIŚLIK Mirosław prof. dr hab. inż., 2.32D, Stacjonarne III stopnia WEAiI 1/2
P
T

Wykład, tydzień Podstawy elektrotechniki, WŁODARCZYK Maciej dr hab.inż.,prof PŚk, 2.32D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E 1ED25

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Systemy inteligentne 1, RUDZIŃSKI Filip dr inż., 2.32D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I 2ID12


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17