Sala: 1.08B

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, parzyste METROLOGIA, STĘPIEŃ Krzysztof dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, nieparzyste Wsparcie logist. dział. gosp. przeds. O, GONTARSKI Dariusz dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Wykład, parzyste MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż.,prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Wykład, Tyg. 3-15 Electrical Engineering, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M ME - angielski

Wykład, Tyg. 5-6 HES I, RADOWICZ Joanna dr, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M ME - angielski

Wykład, Tyg. 7-8 Electrical Engineering, SZCZEŒNIAK Adam dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M ME - angielski

Wykład, Tyd. 10 Technical Chemistry, Ciopińska Joanna mgr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M ME - angielski

Wykład, Tyg. 11-12 Intellectual Property Protection, Janus Paula Mgr, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M ME - angielskiW
T

Wykład, tydzień SZYBKIE PROTOTYPOWANIE W BUDOWIE MASZYN, KUNDERA Czesław prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 12KWW

Wykład, nieparzyste METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE, STĽPÓR Paweł dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Wykład, nieparzyste Termodynamika I, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32CAD, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33IMM

Wykład, parzyste Projektowanie mechatroniczne, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, nieparzyste WPROWADZENIE DO TECHNIKI EKSPERYMENTU, MAKIEŁA Włodzimierz dr hab.inż. prof. PŒK, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Wykład, parzyste Historia sztuki, architektury i wzornic., DOROZ TUREK Małgorzata dr inż. arch., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, Tyg. 3, 5, 7, 9, 11 Systemy transportowe, JAŒKIEWICZ Marek dr hab.inż., prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
Uzupeenienie efektów ksztaecenia


Œ
R

Wykład, tydzień Metoda elementów skończonych I, ROKACH Igor dr hab.prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32CAD

Wykład, nieparzyste OBRÓBKA UBYTKOWA, BŁASIAK Sławomir dr hab. inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS

Wykład, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., prof. PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, tydzień Diagnostyka i sterow. silników spalin., ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS


Wykład, Tyg. 8-9 Technical Chemistry, Ciopińska Joanna mgr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M ME - angielskiC
Z
W

Wykład, tydzień PODSTAWY EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ, KURP Piotr dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Wykład, nieparzyste Fotografia i cyfrowa obróbka obrazu, URBAŃSKI Rafał Dr, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 401W

Wykład, parzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH, PARKA Barbara dr, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 301I

Wykład, parzyste INŻYNIERIA SYSTEMÓW, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS

Wykład, parzyste BADANIA OPERACYJNE, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202T

Wykład, parzyste EKONOMIKA TRANSPORTU, ŒRENIAWSKA Elżbieta mgr, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 202TP
T

Wykład, nieparzyste WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, parzyste Przedmiot HES I, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Ćwiczenia, nieparzyste Zrównoważony rozw. transp. w aglom. miej, SKROBACKI Zbigniew dr inż., 1.08B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Wykład, nieparzyste Napędy hydr. i pneum. w œrod. transportu, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Tyg. 1-15 DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 1.08B

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19