Sala: 3.19 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK WYRÓW. I MODELE STAT. W GEOMAT., NOWAK Joanna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK

projekt, tydzień PRZYRODNICZE I ROLNICZE WYKORZ. ŒCIEKÓW, MUSZYŃSKA Joanna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 221ZW

Ćwiczenia, tydzień GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 304KN

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ODNOWA SIECI 1, LICHOSIK Dominika mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
121SIBW
T

Ćwiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WSTĘP DO KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCH., MICHAŁEK Anna mgr inż, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 202GK

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY I, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 I 101IS, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 102OZ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 O 103OZ

Laboratorium, 11:40-13:55, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 223OW

Ćwiczenia, tydzień RACHUNEK WYRÓW. I MODELE STAT. W GEOMAT., NOWAK Joanna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 201GKŒ
R

projekt, tydzień USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L04_a
302SIB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L06_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L07_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L08_a
L03_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
102GKB

projekt, parzysty METEOROLOGIA KLIMATOLOGIA I OCHR.POWIET., SAŁATA Aleksandra mgr inż, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 I L01_a
101ISA
C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L03_a
302SIA

projekt, parzysty BUDOWNICTWO OGÓLNE, KACZAN Anna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a
101GKB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 1, PLIŻGA Dorota mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/2 L06_a
102GKA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L06_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L07_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/2 L08_a
L01_b

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
301PIB

parzysty KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 3.19 ENERG
REZERWACJA 27.04.2017 r.

parzysty KUNICKI Zbigniew prof. dr hab. inż., 3.19 ENERG
REZERWACJA 27.04.2017 r.

projekt, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/2 L02_a
301PIB
P
T

projekt, tydzień WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 L01_a
301ZWA

projekt, Tyg. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 TECHNIKA CIEPLNA, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L03_a
122OWA zajecia od 8-go tygodnia

projekt, tydzień OGRZEWNICTWO, WCIŒLIK Sylwia dr inż., 3.19 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L04_a
122OWB


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17