Sala: 3.19D

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), BEDLA Mariusz dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L09_a
2ID15A

projekt, tydzień Projekt zespołowy, SŁOŃ Grzegorz dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I 3ID12

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), BEDLA Mariusz dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L10_a
2ID15B

Laboratorium, parzysty Programowanie w języku C 1, BUGAJSKA Aneta dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L09_a
1ID15A


projekt, parzysty Programowanie systemów rozproszonych, PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L04_a
1ID22B


W
T
O
R
E
K

Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Programowanie systemów rozproszonych, PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L02_a
1ID21B

projekt, parzysty Programowanie systemów rozproszonych, PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L01_a
1ID21A

Laboratorium, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, Płaza Małgorzata mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L07_a
3ID14A

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Zaawansowane przetwarzanie obrazów, Michno Tomasz mgr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID23A


Laboratorium, tydzień Podstawy programowania 2, Ciopiński Leszek mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L06_a
1ID13B





Laboratorium, parzysty Zaawansowane przetwarzanie obrazów, Michno Tomasz mgr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID23A




Œ
R

Laboratorium, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L09_a
3ID15A

Laboratorium, tydzień Programowanie grafiki komputerowej, PAWIŃSKI Grzegorz Mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 I L08_a
3ID14B






C
Z
W
A
R
T
E
K

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Animacja komputerowa, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID23A

Laboratorium, parzysty Animacja komputerowa, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L06_a
1ID23B

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Algorytmy grafiki komputerowej, ŁUKAWSKA Barbara dr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID23A

Laboratorium, parzysty Programowanie w języku C 1, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L04_a
1ID12B

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Programowanie w języku C 1, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I L03_a
1ID12A

Laboratorium, tydzień Współczesne procesowy graficzne, Pięta Paweł mgr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L05_a
1ID23A

Laboratorium, tydzień Współczesne procesowy graficzne, Pięta Paweł mgr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L06_a
1ID23B





projekt, parzysty Algorytmy i struktury danych, Kaczmarski Daniel mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 1/2 I 1ID15





P
T

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Programowanie systemów rozproszonych, BEDLA Mariusz dr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L04_a
1ID22B

Laboratorium, parzysty Programowanie systemów rozproszonych, BEDLA Mariusz dr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L03_a
1ID22A

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Programowanie systemów rozproszonych, BEDLA Mariusz dr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L01_a
1ID21A

Laboratorium, parzysty Programowanie systemów rozproszonych, BEDLA Mariusz dr inż., PADUCH Paweł dr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L02_a
1ID21B

Laboratorium, parzysty Zaawansowane przetwarzanie obrazów, Michno Tomasz mgr inż., 3.19D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 I L06_a
1ID23B

Laboratorium, tydzień Programowanie obiektowe (Java), Krechowicz Adam mgr inż., 3.19D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 I L04_a
2ID12B





Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17