Sala: 2.02B

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T
L05

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIS Zbigniew dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L02_a
101WB

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L04_a
102MB

projekt, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, LIS Zbigniew dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L02_a
301AB

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T L01_a
101TA

projekt, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A
L06_b

projekt, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, Stasz Paweł Mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A
L07_b

projekt, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33IMM
W
T

projekt, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A
L03_bprojekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, LIPIEC Seb. mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T L02_a
101TB

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L02_a
101MB

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T L04_a
102TB

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T L03_a
102TAŚ
R
O
D
A

Wykład, Tyg. 3-7 Technical Drawing, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M ME - angielski

projekt, nieparzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L04_a
302AB

projekt, parzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L03_a
302AA

projekt, nieparzyste PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, LIS Zbigniew dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A L01_a
301AA

projekt, parzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, PAŁA Tadeusz mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32CAD

Wykład, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

projekt, Tyg. 7-14 RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T
grupa wyrównawczaprojekt, Tyg. 8-15 Technical Drawing, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M ME - angielskiprojekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L01_a
101WAC
Z
W

projekt, nieparzyste Podstawy konstrukcji maszyn II, PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 31KWW

projekt, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L01_a
101MA

projekt, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M L03_a
102MA

projekt, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, Stasz Paweł Mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103A
L05_b

projekt, 15:20-17:55, Tyg. 4, 6, 8, 10-11 GRAFIKA INŻYNIERSKA, MOLASY Robert dr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A
L02 grupa wyrównawcza


P
I
ą
T
E
K

projekt, nieparzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L01_b

Wykład, nieparzyste GEOMETRIA WYKREŚLNA, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

projekt, nieparzyste GEOMETRIA WYKREŚLNA, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L02_a
101WB

projekt, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAŁA Robert mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A
L02_b

projekt, parzyste GRAFIKA INŻYNIERSKA, JANUS GAŁKIEWICZ Urszula mgr inż., 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 102A
L04_b

projekt, parzyste GEOMETRIA WYKREŚLNA, GAŁKIEWICZ Jarosław dr hab.inż.,prof. PŚk, 2.02B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W L01_a
101WAUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19