Sala: 3.15 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

projekt, nieparzyste INSTALACJE SPECJALNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, parzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, CZAJKOWSKA Agnieszka dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB


projekt, nieparzyste WODOCIĽGI 3, PARKA Anna dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒW
T

Laboratorium, tydzień OBRÓT I ZARZĽDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, MICHAŁEK Anna mgr inż, SEMANIAK Piotr mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L07_a
L07_b

Ćwiczenia, tydzień Fizyka, JAGODZIŃSKI Paweł dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ
201IuB

projekt, parzyste MECHANIKA GRUNTÓW, KOZŁOWSKI Tomasz prof. dr hab.inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L01_a
201IuAŒ
R
O
D
A

projekt, nieparzyste INSTALACJE WOD. i KANALIZACYJNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 L01_a

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO, STOKOWIEC Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, tydzień BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE, KUBICKA Urszula dr inż., ZABOREK, 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB

Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L01_a
101OZA

Laboratorium, nieparzyste OBRÓT I ZARZĽDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, MICHAŁEK Anna mgr inż, SEMANIAK Piotr mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L06_a
L06_b


Wykład, parzyste REGUL.I STER.URZĽDZEŃ GRZEW. I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW


C
Z
W

Wykład, nieparzyste REGULACJE I STEROWANIE INSTALACJAMI OZE, CIENCIAŁA Karol Mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCIĽGÓW, SITARSKI Michał mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, parzyste SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, SITARSKI Michał mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 L02_a
101OZB

Laboratorium, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY I GEOM.WYKREŒLNA, DOBOSZ Piotr dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L01_a
101IuA


Laboratorium, nieparzyste RYSUNEK TECHNICZNY I GEOM.WYKREŒLNA, DOBOSZ Piotr dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 L02_a
101IuB

Laboratorium, Tyg. 4, 6, 8, 10, 14 GEODEZJA 3, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L05_a


P
T

projekt, nieparzyste SIECI I INSTALACJE SANITARNE, Wijas Katarzyna mgr inż., 3.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19