Sala: 1.15 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, parzyste BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Æwiczenia, nieparzyste GEOMATYKA, FRONT D„BROWSKA Teresa mgr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK

Wykład, nieparzyste PODSTAWY EKONOMII, NOWAK Paulina dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK

Wykład, parzyste TECHNIKI OCHRONY ATMOSFERY, D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, tydzień CHEMIA SANITARNA, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒWykład, parzyste TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste MATEMATYKA 2, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., STÊPIEŃ Marcin dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, tydzień ODNOWA SIECI 2, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inż., KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

projekt, nieparzyste GOSPODARKA OSADAMI ŒCIEKOWYMI, DAŃCZUK Magdalena dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 401ZW
L01_b

Wykład, Tyg. 1-9 PSYCOLOGIA UCZENIA SIÊ I PODNOSZENIA KOMPETENCJI, KOPACZ Agnieszka mgr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
Wykład, parzyste OCHRONA I ZAGROŻENIE ŒRODOWISKA, D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZŒ
R

Wykład, tydzień GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA, FLOREK-PASZKOWSKI Ryszard dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403PI

Wykład, nieparzyste INSTALACJE WENTYL. i KLIMATYZACYJNE, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Wykład, parzyste INSTALACJE WOD. i KANALIZACYJNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

tydzień 1.15 ENERG
R A D A W Y D Z I A L U


C
Z
W

Wykład, tydzień GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA, SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI

Wykład, nieparzyste INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA BUD I LOKALI, GRZYBAŁA Jacek mgr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 401KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 402KN

Wykład, parzyste HISTORIA CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ, SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, tydzień GEODEZJA 3, PIETRUSZKA Krzysztof dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 203GK

Wykład, tydzień OCHRONA ŒRODOWISKA, D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI


P
T

Wykład, Tyg. 2, 6, 10, 14 POMPY CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, nieparzyste TECHNOLOGIA ŒCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste SYSTEMY POMIAROWE OZE, POROWSKI Rafał dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19