Sala: 2.20 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, nieparzyste GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA, FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L02_a
401PIB

projekt, parzyste GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA, FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L01_a

projekt, nieparzyste INSTALACJE SANITARNE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI
L03_b

projekt, nieparzyste SEMINARIUM DYPLOMOWE WIŒGiE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 L04_a
402SIB

projekt, parzyste SEMINARIUM DYPLOMOWE WIŒGiE, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 L03_a
402SIA

projekt, nieparzyste KANALIZACJA, PARKA Anna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI
Wykład, parzyste ENERGIA GEOTERMALNA, KURPIAS-WARIANEK Katarzyna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

W
T

projekt, tydzień KANALIZACJA 2, BĽBA Katarzyna mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI
L03_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 L02_a
201IuB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW

Wykład, Tyd. 15 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, Tyg. 5, 10, 15 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ


Œ
R

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 2, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L06_a
L02_b

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L06_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_a
L02_b

Laboratorium, tydzień OBRÓT I ZARZĽDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr inż., KWARTNIK-PRUC dr hab. inż., MICHAŁEK Anna mgr inż, PARZYCH Piotr dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L06_a
403KNB

Ćwiczenia, parzyste PODSTAWY NAUK O ZIEMI, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 103GK


C
Z
W

Ćwiczenia, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, MYTYCH-KUMAŃSKA ELIZA dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, nieparzyste BIOGAZOWNIE, WONIAK Magdalena dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, Tyg. 8, 10 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY 4, WOJNIAK Marta mgr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L01_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L02_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L03_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L04_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L05_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L06_a, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_a
L01_b

Ćwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Ćwiczenia, nieparzyste GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA, GIL Marcin mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_a
Zajecia zgodnie z podzialem na grupy dziekanskie

Ćwiczenia, parzyste GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA, GIL Marcin mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_a
Zajecia zgodnie z podzialem na grupy dziekanskie


P
I
š
T
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste MATEMATYKA STOSOWANA W GEOMATYCE, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, ŁABĘDZKI PAWEŁ dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK
projekt, parzyste SIECI I INSTALACJE SANITARNE, WTOREK Donata mgr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
L01_bUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18