Sala: 102HCL

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, parzyste Bezpieczeństwo w obróbce materiałów, RADEK Norbert dr hab. inż. pro, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Seminarium, parzyste SEMINARIUM DYPLOMOWE, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A

Wykład, parzyste PROGRAMOWANIE ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 33CAD

Seminarium, parzyste SEMINARIUM DYPLOMOWE, PŁONECKI Leszek dr hab.inż.prof.PŒk, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 401A
W
T

Ćwiczenia, nieparzyste PODSTAWY LOGISTYKI, DANIELEWSKI Hubert mgr, 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Wykład, parzyste Opakowania w systemach logistycznych, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Œ
R

Wykład, tydzień LOGISTYKA ODNOWY SYSTEMÓW TECHNICZNYCH, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Wykład, tydzień KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE, CEDRO Leszek Dr hab.inż. prof., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Ćwiczenia, nieparzyste TEORIA REGULACJI II, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 302A

Wykład, tydzień TEORIA I METODY OPTYMALIZACJI, JANECKI Dariusz dr hab.inż.prof.PŒk, 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A
C
Z
W

Wykład, tydzień Techniki wizyjne i przetwarzanie obrazów, ZWIERZCHOWSKI Jarosław dr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 A 101A

Ćwiczenia, nieparzyste LOGISTYKA ODNOWY SYSTEMÓW TECHNICZNYCH, TOFIL Szymon mgr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS

Wykład, tydzień PODSTAWY LOGISTYKI, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Wykład, tydzień Nowoczesne techn. prod. w urz. transp., SĘK Piotr dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS


Wykład, Tyg. 1-16 PODSTAWY LOGISTYKI, GONTARSKI Dariusz dr inż., 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
uzupeenienie efektów ksztaecenia


P
T

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS
L01_b

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ANTOSZEWSKI Bogdan prof. dr hab.inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS
L02_b

Ćwiczenia, parzyste TEORIA REGULACJI II, DZIECHCIARZ Stanisław dr inż., 102HCL, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 A 301A

Ćwiczenia, Tyg. 2, 4, 6, 8, 10 PODSTAWY LOGISTYKI, DANIELEWSKI Hubert mgr, 102HCL, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18