Sala: 2.29D

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Laboratorium, nieparzysty Przekształtniki energoelektroniczne w telekomunikacji, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L07_a
1ED25A

Laboratorium, parzysty Przekształtniki energoelektroniczne w telekomunikacji, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L08_a
1ED25B


Tyg. 4-20 Psuj Krzysztof mgr inż., 2.29D
rez 5.06W
T

Seminarium, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KAPŁON Andrzej dr hab.inż ,prof PŒk, 2.29D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 2/1 E L02_a
2ED21B

Laboratorium, tydzień Analog.i cyfr.podzespoły ukł.reg.masz.el, RADOMSKI Grzegorz dr hab. inż., 1.30DH, 2.29D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L03_a
1ED22A

Laboratorium, tydzień Metody komputerowe w mechatronice, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L02_a
3ED11B

Laboratorium, tydzień Metody komputerowe w mechatronice, PAWLAK Marcin mgr inż., 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 E L01_a
3ED11A


Œ
R

Tyg. 4-20 Psuj Krzysztof mgr inż., 2.29D


Laboratorium, tydzień Analog.i cyfr.podzespoły ukł.reg.masz.el, RADOMSKI Grzegorz dr hab. inż., 1.30DH, 2.29D, Stacjonarne II stopnia WEAiI 1/1 E L01_a
1ED21A
C
Z
WWykład, tydzień Zastosowanie odnawialnych Ÿródeł energii, KARYŒ Sławomir dr hab inż., ROLEK Jarosław dr inż., 1.06D, 2.29D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 N 3ND11

Tyg. 4-20 Psuj Krzysztof mgr inż., 2.29D
rez 8.06


P
T

tydzień RADOMSKI Grzegorz dr hab. inż., 2.29D
rez 27.06

Tyg. 4-20 Psuj Krzysztof mgr inż., 2.29D


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17