Sala: 1.09 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, nieparzyste TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT INSTAL., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste BIOPALIWA I PALIWA ALTERNATYWNE, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

projekt, nieparzyste KANALIZACJA 2, BĽBA Katarzyna mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI
L02_b

Wykład, nieparzyste PODSTAWY EKONOMII, MIŁEK Dorota dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste CHEMIA, DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA WODNA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI

Wykład, Tyg. 2, 8, 10 POMPY CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
pierwsze zajecia 09.10.2017 pozostale terminy do ustalenia

Wykład, Tyg. 5, 10, 14 POMPY CIEPŁA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
Wykład, parzyste GOSPODARKA OSADAMI ŒCIEKOWYMI, DAŃCZUK Magdalena dr inż., LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 401ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402SI


W
T
O
R
E
K

projekt, tydzień GEOMATYKA W INŻYNIERII SRODOWISKA, FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L05_a
403KNA

Wykład, tydzień ODNOWA SIECI 2, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, nieparzyste EKONOMIKA INWESTYCJI, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒĆ MATERIAŁÓW 2, TRĽMPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, parzyste AUDITING ENERGETYCZNY, STOBIECKI Andrzej dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, nieparzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO, SUŁEK Magdalena mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

projekt, parzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO, SUŁEK Magdalena mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


Wykład, parzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO, SUŁEK Magdalena mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZŒ
R

Laboratorium, tydzień OBRÓT I ZARZĽDZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr inż., KWARTNIK-PRUC dr hab. inż., MICHAŁEK Anna mgr inż, PARZYCH Piotr dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L05_a
403KNA

Wykład, nieparzyste TWORZYWA SZTUCZ. I MATERIAŁY KOMPOZYTOWE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, parzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, tydzień EKSPLOATACJA WODOCIĽGÓW I KANALIZACJI, KULICZKOWSKA Emilia dr hab.inż., LISOWSKA Justyna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 401ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402SI

Wykład, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY I GEOM.WYKREŒLNA, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ
C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, Tyg. 8, 10 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, nieparzyste ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, nieparzyste REGUL.I STER.URZĽDZEŃ GRZEW. I WENTYL., GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, parzyste TECHNOL. POZYSKIWANIA I ZAGOSP. BIOMASY, WONIAK Magdalena dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ


Ćwiczenia, parzyste CHEMIA, OZIMINA Ewa dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ


P
T

Wykład, tydzień BIOLOGIA I EKOLOGIA, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, nieparzyste BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste UKŁADY GRZEWCZE I WENTYLACYJNE, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402SI

Wykład, tydzień SPALANIE BIOMASY, KOTŁOWNIE NA BIOMASĘ, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/22/18