Sala: 3.19A

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

projekt, 09:50-12:10, tydzień REWITALIZACJA - ŚROD. ZURBANIZOWANEGO, BARAŃSKI Marek dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU
L01_a

projekt, 09:50-12:10, tydzień REWITALIZACJA - ŚROD. ZURBANIZOWANEGO, JURUŚ JAGODA mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU
L02_a

Wykład, nieparzyste HISTORIA BUDOWY MIAST 2, BARAŃSKI Marek dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 301AU

Wykład, parzyste HISTORIA I TEORIA KONSERWACJI ZABYTKÓW, BARAŃSKI Marek dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 402AU

Wykład, 12:30-13:15, tydzień REWITALIZACJA - ŚROD. ZURBANIZOWANEGO, BARAŃSKI Marek dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU
W
T

projekt, tydzień PROJ. ARCH-URB WIEL. ZESP. MIESZK. W STR, BISKUP Kamil dr inż., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU

projekt, tydzień PROJ.ARCH-URB WIEL.ZESP.MIESZK. W STR PO, MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., SIUDA Maciej mgr inż. arch., TRACZ Włodzimierz dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 121AU

projekt, 11:40-14:50, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKT., BOJAROWICZ Agnieszka mgr inż. arch., WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU
L03_a

projekt, 11:40-14:50, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKT., GARDYŃSKA-KIELIŚ mgr inż arch, WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU
L01_a

projekt, 11:40-14:50, tydzień PROJEKTOWANIE WSTĘPNE ARCHITEKT., GIL MASTERCZYK Joanna mgr inż. arch., WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 101AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 1/1 102AU
L02_aŚ
R

Ćwiczenia, nieparzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ 1, DOROZ TUREK Małgorzata dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 201AU

Ćwiczenia, parzyste HISTORIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ 1, DOROZ TUREK Małgorzata dr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 2/1 202AU

C
Z
W

projekt, tydzień PROJ. ARCH.-URB.3 PROJ.ARCH.USŁUG W KRAJ, GIL MASTERCZYK Joanna mgr inż. arch., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŚK, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L02_a
301AUC

projekt, tydzień PROJ. ARCH.-URB.3 PROJ.WIEL.OB.ARCH.OBSZ, BANACHOWSKA Edyta mgr inż. arch., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch, prof.PŚK, 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/1 L01_a
301AUA

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCH-URBANISTYCZNE 5, Abyzov Vadym Prof.dr hab.inż. arch., DOROZ TUREK Małgorzata dr inż. arch., Niewada-Wysocki Jan mgr inż. arch., PROSKURYAKOV Viktor prof. dr hab. inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 402AU
L02_b

Seminarium, tydzień Seminarium dyplomowe, PROSKURYAKOV Viktor prof. dr hab. inż. arch., 3.19A, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 401AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 4/1 402AU
L02_b


P
T

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNETRZ, MOCHOCKA Sylwia mgr inż. arch., PIĄTEK Tomasz mgr inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
121AUA

projekt, tydzień PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNETRZ, CHYB Angelika mrg inż. arch., 3.19A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 L02_a
121AUB

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19