Sala: 1.08 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, tydzień CHEMIA SANITARNA, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, parzyste PRZEBUDOWA SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH, KULICZKOWSKI Andrzej prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Æwiczenia, nieparzyste GEOMATYKA, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK

Æwiczenia, parzyste GEODEZJA WYŻSZA I ASTRONOMIA GEODEZYJNA, GIL Marcin mgr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_a
Zajecia zgodnie z podzialem na grupy dziekanskie

Æwiczenia, tydzień MATEMATYKA 1, STÊPIEŃ Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒW
T

Wykład, nieparzyste FIZYKA, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste MATEMATYKA 1, STÊPIEŃ Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, tydzień OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 1, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste WODA DO CELÓW PRZEMYSŁOWYCH, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste REMEDIACJA ŒRODOWISKA WODNO-GRUNTOWEGO, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW

Wykład, nieparzyste RENEWABLE ENERGY, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI

Wykład, parzyste OGRZEWNICTWO, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI


Œ
R
O
D
A

Wykład, tydzień EKSPLOAT.STAC.UZDAT.WODY I OCZYSZCZ.ŒCIE, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 401ZW

Wykład, nieparzyste HYDRAULIKA 2, SZEL„G Bartosz dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Æwiczenia, nieparzyste OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 1, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW

Laboratorium, tydzień OBRÓT I ZARZ„DZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr inż., KWARTNIK-PRUC dr hab. inż., MICHAŁEK Anna mgr inż, PARZYCH Piotr dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L08_a
404KNB
projekt, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ
C
Z
W
A
R
T
E
K

projekt, nieparzyste URZ„DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, nieparzyste FIZYKA BUDOWLI, PIOTROWSKI Jerzy prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI

Wykład, tydzień MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., OZIMINA Ewa dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, tydzień CHEMIA, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒWykład, parzyste URZ„DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

projekt, parzyste URZ„DZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

P
T

Wykład, nieparzyste WENTYLACJA POŻAROWA, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, parzyste ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII II, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, Tyg. 10, 15 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, Tyg. 7, 9, 11, 13, 15, 17 SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inż., PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, Tyd. 10 TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PAWLENKO Anatoly prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, tydzień OCZYSZCZANIE WODY 2, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302SI
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 12/15/17