Sala: 18A

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

projekt, nieparzyste KIEROWANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM, KOTWA Anna dr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 404KB
404KB L08_c

projekt, nieparzyste KIEROWANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM, KOTWA Anna dr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 405KB
405KB L10_c

projekt, parzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), WÓJCICKI Artur dr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L01_a
121TBA

projekt, parzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), MICHAŁOWSKA-MAZIEJUK Dorota mgr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L05_a
123BDAW
T

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIA BETONÓW, KOWALCZYK Henryk mgr inż, 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 L07_a
204BUA

projekt, tydzień Projekt POWER, WÓJCICKI Artur dr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2
od 12. 12. 2017

projekt, parzyste TRWAŁOŚĆ BUDOWLI, ZAPAŁA-SŁAWETA Justyna dr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 401TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 402TB
401TB, 402TB L03_b
Ś
R

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIA BETONÓW, CZAPIK Przemysław dr inż, 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 2/1 L10_a
205BUB

projekt, tydzień KONSTRUKCJE BETONOWE I, TWORZEWSKI Paweł dr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 3/1 L09_a
305BUA

Ćwiczenia, parzyste ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO, SZAŁKOWSKI Stefan dr inż, 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 121TB

projekt, tydzień BUDOWNICTWO PODZIEMNE, DACHOWSKI Ryszard dr hab. inż. prof. PŚk., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/2 L01_a
121AUA

Rezerwacja, Tyg. 15-18 18A
10 i 24.01.2018; PROJEKT - Prowadzenie Dzialalnosci Gospodarczej (zajecia warsztatowe); kontakt - mgr Renata TUTAJ, tel. 765.


C
Z
W

projekt, nieparzyste PODSTAWY BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, WÓJCICKI Artur dr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 L10_a
405KBB

projekt, parzyste PODSTAWY BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, WÓJCICKI Artur dr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 405KB
405KB L10_c

projekt, parzyste MOSTY WISZĄCE I PODWIESZANE, BAKALARZ Michał mgr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

projekt, nieparzyste KIEROWANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM, KOTWA Anna dr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 401TB
402TB L02_c

projekt, parzyste KIEROWANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM, KOTWA Anna dr inż., 18A, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 401TB, Stacjonarne I stopnia WBiA_Bud 4/1 402TB
401TB,402TB L03_c
P
T

projekt, nieparzyste ZŁOŻONE KONSTRUKCJE BETONOWE (KB3), RACZKIEWICZ WIOLETTA dr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L04_a
122TBB

projekt, tydzień MOSTY ZESPOLONE, WCIŚLIK Wiktor dr inż., 18A, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/2 L11_a
126BMA

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18