Sala: 3.20 ENERG

Pe≥ny ekran Indeks Pomoc Znajdü
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A

E
K

∆wiczenia, tydzieŮ GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 3/2 302PI

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROB”T INSTALAC, WTOREK Donata mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 221ZW


∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY METROLOGII, GOGOLEWSKI Damian mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 1/2 102GK

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY METROLOGII, GOGOLEWSKI Damian mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 1/2 101GK
∆wiczenia, parzysty PODSTAWY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO I O, GORECZNA Aleksandra mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 201GK


projekt, parzysty GEOMATICS AND VOCABULARY, NOWAK Joanna mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 3/2 L10_a
305KNB
W
T
O
R
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 THE CONWERSION OF BIOMASS TO ENERGY, WOŹNIAK Magdalena dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW

Wyk≥ad, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MODERNIZACJA INSTALACJI, KULICZKOWSKA, 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 2/1 222SI

∆wiczenia, tydzieŮ RACHUNEK WYR”W. I MODELE STAT. W GEOMAT., NOWAK Joanna mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 203GK

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 REFRIGENERATION AND AIR CONDITIONING DEV, STOKOWIEC Katarzyna mgr inŅ., WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW


∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 PODSTAWY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO I O, WOLKA Pawe≥ mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 204GK

∆wiczenia, parzysty PODSTAWY BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO I O, WOLKA Pawe≥ mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 203GK


∆wiczenia, parzysty PODSTAWY GEODEZYJNEJ OB£. INWESTYCJI, GRZYBA£A Jacek mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 204GK

∆wiczenia, parzysty ZARZ•DZANIE ĆRODOWISKIEM, BEZAK-MAZUR ElŅbieta Halina prof.dr hab., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L02_a
121SIB


Wyk≥ad, parzysty OGRZEWNICTWO, WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW
Ć
R
O
D
A

∆wiczenia, tydzieŮ GOSPODARKA NIERUCHOMOSCIAMI, MIELNIK Jerzy mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 3/2 301PI

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 3, WOJNIAK Marta mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L06_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L07_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L08_a
101GKB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 KOT£OWNIE WODNE NISKOTEMPERATUROWE, TYBURCZYK Anna dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L04_a
122OWB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE GOSPODARKI ODPADAMI, LATOSI—SKA Jolanta dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, parzysty GOSPODARKA WODNO-ĆCIEKOWA 1, MUSZY—SKA Joanna mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L02_a
121SIB

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, PARZYCH Piotr prof. dr hab. inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 3/2 L07_a
301PIA

projekt, parzysty WYCENA NIERUCHOMOSCI I KATASTER FISKALNY, PARZYCH Piotr prof. dr hab. inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 3/2 L10_a
305KNB

Wyk≥ad, parzysty INSTALACJE SANITARNE, KUBICKA Urszula dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 121SI

C
Z
W
A
R
T
E
K

∆wiczenia, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 MATEMATYKA 2, S KALSKI Maciej dr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 1/2 O 103OZ

projekt, parzysty BEZWYKOPOWA BUDOWA SIECI, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 L01_a
121SIA

Laboratorium, tydzieŮ J ZYK OBCY 3, KOPACZ Agnieszka mgr, 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L01_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L02_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L03_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L04_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L05_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L06_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L07_a, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 2/2 L08_a
L04_b

projekt, tydzieŮ WENTYLACJA I KLIMATYZACJA, WCIĆLIK Sylwia dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L03_a
302SIA
projekt, parzysty SIECI i INSTALACJE GAZOWE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 L02_a
301ZWBP
I
Ļ
T
E
K

projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 INSTALACJE Z POMPAMI CIEP£A, PASZKIEWICZ Micha≥ mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IĆGiE_IĆ 1/1 122OW

∆wiczenia, tydzieŮ MATEMATYKA 2, £AB DZKI PAWE£ dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_GiK 1/2 102GK

Laboratorium, parzysty MIERNICTWO CIEPLNO-PRZEP£YWOWE, KACZAN Anna mgr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 2/2 201IS
L01_b

Wyk≥ad, parzysty INSTALACJE SANITARNE 2, LISOWSKA Justyna dr inŅ., ZWIERZCHOWSKA Agata dr inŅ., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IĆGiE_IĆ 3/2 302SI
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17