Sala: 5.27B

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 20:50
P
N

Laboratorium, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Makietowanie i budowa modeli fizycznych, WIJAS Małgorzata mgr inż. arch., 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 W L02_a
32PFPBW
T
O
R
E
K

Wykład, Tyg. 1-8 Statystyka matematyczna, LENARCIK Andrzej dr, 5.27B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 1/2
Ćwiczenia, Tyg. 9-16 Statystyka matematyczna, LENARCIK Andrzej dr, 5.27B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 1/2Œ
R

Ćwiczenia, 08:00-08:45, Tyg. 1-16 Język angielski, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 1/2

Ćwiczenia, 09:00-09:45, Tyg. 1-16 Język angielski, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne III stopnia - WMiBM - 2/2

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 201A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A 202A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 A L01_a
201AAC
Z
W

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 W L02_a
101WB

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 102A, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A L01_a
101AA

Laboratorium, tydzień JĘZYK OBCY, LACZEK Małgorzata mgr, 5.27B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 101M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M 102M, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 M L01_a
101MA


P
T

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17