Sala: 2.19HA

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Laboratorium, tydzień UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKT. MOSTOWYCH, KRAMPIKOWSKA Aleksandra dr in, 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 224KB
224KBA

Laboratorium, tydzień UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKT. MOSTOWYCH, KRAMPIKOWSKA Aleksandra dr in, 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 225KB
225KBC

Laboratorium, tydzień METODY KOMPUTEROWE W MOSTOWNICTWIE, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 1/1 L11_a
126BMA
W
T

Laboratorium, tydzień UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKT. MOSTOWYCH, KRAMPIKOWSKA Aleksandra dr in, 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 224KB, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 225KB
(224KB,225KB)B


Laboratorium, 13:30-15:50, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, ŒWIT Grzegorz dr hab.inż.prof.PŒk., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 226BMŒ
R
Laboratorium, 15:20-17:40, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KOSSAKOWSKI Paweł dr hab.inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 226BM


C
Z
W


projekt, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 WZMACNIANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH, BAKALARZ Michał mgr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 226BM
226BMA

projekt, parzysty WZMACNIANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH, BAKALARZ Michał mgr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 226BM
226BMB

projekt, nieparzysty KONSTRUKCJE PODATNE, KOSNO Łukasz mgr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 226BM
226BMA

projekt, parzysty KONSTRUKCJE PODATNE, KOSNO Łukasz mgr inż., 2.19HA, Stacjonarne II stopnia WBiA_Bud 2/1 226BM
226BMB
P
T
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17