Sala: 1.07B

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Wykład, parzyste Automat. ukł. obserwacyj. i śledzących, KRZYSZTOFIK IZABELA Dr hab. in, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Wykład, tydzień Infrastruktura spedycyjno-logistyczna, GONTARSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiS

Wykład, tydzień DYNAMIKA SAMOCHODU, STAŃCZYK Tomasz prof. dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Wykład, nieparzyste Historia architektury powszechnej, DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 W 201W

Wykład, parzyste Historia sztuki, architektury i wzornic., DOROZ - TUREK Małgorzata dr in, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 W 101W

Wykład, 15:20-17:55, Tyg. 11-15 Komputerowy zapis konstrukcji, MOLASY Robert dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 41LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS
grupa wyrównawcza


W
T

Wykład, nieparzyste Systemy naprowadz. obiektów latających, KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Wykład, parzyste Budowa, dynamika i ster. obiek. latając., KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Wykład, nieparzyste Wsparcie logist. dział. gosp. przeds. O, GONTARSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiS

Wykład, parzyste Przedmiot HES III, OSSOWSKA Katarzyna dr, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

Wykład, nieparzyste Ekonomika przedsiębiorstw, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 41IWP, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 W 42PFP

Wykład, parzyste PODSTAWY ELEKTRONIKI, MYCZUDA Zynowij prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, nieparzyste METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE, STĄPÓR Paweł dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 W 301W

Wykład, parzyste MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, MADEJ Monika dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I

Wykład, parzyste Global logistics, ŻÓRAWSKI Wojciech Dr hab. in, 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiSŚ
R

Wykład, nieparzyste Hałas i drgania maszyn, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB

Wykład, parzyste Analiza ryzyka, MIĘSIKOWSKA Marzena dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, nieparzyste Ekologia i zarządzanie środowiskiem, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, parzyste Samochodowe silniki spalinowe I, ŁAGOWSKI Piotr dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Wykład, tydzień Budowa samochodów i ciągników I, JURECKI Rafał Dr hab.in., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 M 32SiC

Wykład, Tyg. 4-13 Samochodowe silniki spalinowe, KURCZYŃSKI Dariusz dr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T
uzupeenienie efektów ksztaecenia

Wykład, Tyg. 4-13 Systemy transportowe, JAŚKIEWICZ Marek Dr hab inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiS
uzupeenienie efektów ksztaeceniaC
Z
W

Wykład, parzyste PODSTAWY INFORMATYKI, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I 201I, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T

Wykład, parzyste BADANIA OPERACYJNE, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 T 201T


Wykład, parzyste DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA, ZAJAC Jozef prof. dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WZiMK 4/1 T 401
P
I
ą
T
E
K

Wykład, nieparzyste SKUTKI ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 31PSB, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 33BPT

Wykład, parzyste Napędy hydr. i pneum. w środ. transportu, DINDORF Ryszard prof.dr hab.inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Wykład, Tyg. 1-6, 8, 10-12 KOMPUTEROWE POMIARY WIELKOŚCI GEOMETR., NOCUŃ Marek mgr inż., 1.07B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 13KWW

Wykład, parzyste PODSTAWY TECHNIKI CIEPLNEJ, PASTUSZKO Robert dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 I


Wykład, Tyg. 7, 9, 13, 15 EKSPLOATACJA TECHNICZNA POJAZDÓW SAMOCH., Więckowski Dariusz dr hab. inż., 1.07B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18