Sala: 1.08 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, tydzień OCZYSZCZANIE WODY 2, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

Wykład, tydzień INŻYNIERIA WODNA, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA ŒRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO, ZENDER-ŒWIERCZ Ewa dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, nieparzyste SYSTEMY ODWODNIENIOWE, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW

Wykład, parzyste OGRZEWNICTWO, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

Wykład, nieparzyste BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ERGONOMIA, Frankowski Mirosław mgr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, parzyste RENEWABLE ENERGY, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ


W
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste Fizyka, OKNIŃSKI Andrzej prof.dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste MATEMATYKA 1, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., STĘPIEŃ Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, nieparzyste INŻYNIERIA WODNA Z ELEMENTAMI HYDROLOGII, GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, nieparzyste CHEMIA, DĽBEK Lidia dr hab.prof.PŒk, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste OBSERWACJE I OPR. POMIAR.I PRZEMIESZCZ., SZEWCZYK Jacek prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 403PI

Wykład, nieparzyste AUDYT ENERGETYCZNY, STOBIECKI Andrzej dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Ćwiczenia, tydzień MATEMATYKA 2, MACIEJEWSKA BEATA dr hab., STĘPIEŃ Marcin dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒĆwiczenia, parzyste MATEMATYKA STOSOWANA W GEOMATYCE, DUDKIEWICZ Jadwiga dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 203GK

Œ
R
O
D
A

Wykład, Tyg. 1-3 AKADEMICKIE DOBRE WYCHOWANIE 1, Maj-Malinowska Barbara mgr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, Tyg. 4-11 PODSTAWY NORMALIZACJI, GRABAS Bogusław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ
Termin zajec do ustalenia

Wykład, Tyg. 10-18 OCHRONA ŒRODOWISKA, WIDŁAK Małgorzata dr, 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, nieparzyste MATERIAŁOZNAWSTWO, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste EKSPLOATACJA SYSTEMÓW OZE, OZIMINA Dariusz prof.dr hab.inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Ćwiczenia, tydzień PODSTAWY RACH. WYRÓWNAWCZEGO I OB. GED., FRĽCKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 201GK

Ćwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ


Wykład, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY I GEOM.WYKREŒLNA, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒC
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, nieparzyste ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII II, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., GÓRSKI Jarosław dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste URZĽDZ.I INSTAL.GRZEWCZE I WENTYL., CIENCIAŁA Krzysztof dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, tydzień SIECI I INSTALACJE SANITARNE, LISOWSKA Justyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Wykład, nieparzyste GEOLOGIA, NARTOWSKA Edyta dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ


Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA i URZADZENIA ELEKTRYCZNE, GORYCA Zbigniew prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZP
T

Wykład, parzyste WENTYLACJA POŻAROWA, POROWSKI Rafał dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, nieparzyste SIECI CIEPŁOWNICZE I GAZOWE, KUBICKA Urszula dr inż., PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, parzyste UKŁADY GRZEWCZE I WENTYLACYJNE, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402IŒ

Wykład, tydzień TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, tydzień SPALANIE BIOMASY, KOTŁOWNIE NA BIOMASĘ, PURGAŁ Paweł prof. dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19