Sala: 4.15B

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Ćwiczenia, nieparzyste Budowa, dynamika i ster. obiek. latając., STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

Wykład, tydzień Wykrywanie i śledzenie celów, KRZYSZTOFIK IZABELA Dr hab. in, 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Seminarium, nieparzyste SEMINARIUM DYPLOMOWE, KRZYSZTOFIK IZABELA Dr hab. in, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 A 402A

projekt, parzyste Zarys budowy broni i amunicji, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBWW
T
O
R
E
K

Wykład, nieparzyste Środki indywidualnej ochrony, RADZISZEWSKI Leszek dr hab.inż.prof.PŚk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Wykład, tydzień Systemy naprowadz. obiektów latających, KORUBA Zbigniew prof.dr hab.inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 M 14UTI

Wykład, nieparzyste Zasady użytkowania broni i amunicji, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Wykład, parzyste Zarys budowy broni i amunicji, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW

Ćwiczenia, parzyste Środki indywidualnej ochrony, GAPIŃSKI Daniel dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 I 32IBW


Ćwiczenia, nieparzyste Niezawodność systemów, KURP Piotr dr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS


Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA, CABAJ Marek mgr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 103AŚ
R

Ćwiczenia, nieparzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A

Ćwiczenia, nieparzyste FIZYKA, KYZIOŁ Jan dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, parzyste WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW, MARKIEWICZ Ireneusz dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Ćwiczenia, Tyg. 11-16 ANALIZA MATEMATYCZNA, PAWIŃSKA Anna dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Ćwiczenia, nieparzyste NAPĘD I STEROWANIE HYDRAUL. I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 201A

Ćwiczenia, parzyste NAPĘD I STEROWANIE HYDRAUL. I PNEUMAT., SIKORA Krzysztof dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/1 A 202A


Ćwiczenia, Tyg. 3-12 Systemy transportowe, Frej Damian Mgr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 11TS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiS
uzupeenienie efektów ksztaecenia


C
Z
W

Ćwiczenia, nieparzyste Wsparcie logist. dział. gosp. przeds. O, TOFIL Szymon mgr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 12LiS

Ćwiczenia, parzyste Wsparcie logist. dział. gosp. przeds. O, TOFIL Szymon mgr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/2 T 13LiS

Ćwiczenia, Tyg. 1-10 ALGEBRA LINIOWA, NOCOŃ Łukasz Dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Ćwiczenia, Tyg. 11-16 ANALIZA MATEMATYCZNA, KRUK Barbara dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Ćwiczenia, parzyste ELEKTROTECHNIKA, CABAJ Marek mgr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 M 103M

Ćwiczenia, nieparzyste EKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 101T
P
T

Ćwiczenia, nieparzyste EKONOMIA, ANDRUSZKO Lubow dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Ćwiczenia, parzyste TRANSPORT SZYNOWY, PAWEŁCZYK Marek dr hab.inż. prof. PŚk, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 4/1 T 42TS

Ćwiczenia, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA, KRUK Barbara dr, 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 A 101A

Ćwiczenia, parzyste Napędy hydr. i pneum. w środ. transportu, SIKORA Krzysztof dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 31LiS, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/1 T 32TS

Ćwiczenia, nieparzyste Mechanika techniczna I, BĄKOWSKI Andrzej dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/1 T 102T

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18