Sala: 1.09 ENERG

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, nieparzyste GOSPODARKA OSADAMI ŒCIEKOWYMI, DAŃCZUK Magdalena dr inż., LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 401ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 402IŒ

Wykład, parzyste BIOPALIWA I PALIWA ALTERNATYWNE, LATOSIŃSKA Jolanta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 2/1 201OZ

Æwiczenia, nieparzyste GEOMATYKA, CIENCIAŁA Agnieszka dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK

Wykład, nieparzyste PODSTAWY INFORMATYKI 1, LACHOWSKI Jan dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY EKONOMII, MIŁEK Dorota dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, 14:00-15:20, nieparzyste INSTALACJE GRZEWCZE, ORMAN Łukasz dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ
Wykład, parzyste RYSUNEK TECHNICZNY, DOBOSZ Piotr dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

W
T

Wykład, nieparzyste MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŒÆ MATERIAŁÓW 2, TR„MPCZYŃSKI Wiesław prof.dr hab.inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, parzyste PROCESY JEDNOSTKOWE W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Wykład, nieparzyste GEODEZJA I FOTOGRAMETRIA, GRZYBAŁA Jacek mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, parzyste INSTALACJE SOLARNO-POMPOWE, ORZECHOWSKI Tadeusz dr hab.inż.prof.PŒk, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW

Wykład, tydzień PROJEKTOWANIE KONSTR. RUROCI„GÓW, KUBICKA Urszula dr inż., PARKA Anna dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI

Wykład, tydzień OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 1, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒŒ
R

Wykład, tydzień INSTALACJE SANITARNE, ZWIERZCHOWSKA Agata dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

Laboratorium, nieparzyste GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD, FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L01_a
101GKA;

Laboratorium, parzyste GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD, FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L03_a
102GKA

Æwiczenia, nieparzyste FIZYKA STOSOWANA W GEOMATYCE, MAKRENEK Medard dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK

Æwiczenia, tydzień PODSTAWY RACH. WYRÓWNAWCZEGO I OB. GED., FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 202GK

Æwiczenia, tydzień PODSTAWY RACH. WYRÓWNAWCZEGO I OB. GED., FR„CKIEWICZ Paweł mgr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 203GK


C
Z
W
A
R
T
E
K

Wykład, nieparzyste PODSTAWY NAUK O ZIEMI, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK

Æwiczenia, nieparzyste PODSTAWY NAUK O ZIEMI, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK

Æwiczenia, parzyste CHEMIA, OZIMINA Ewa dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ

Wykład, tydzień MONITORING I METODY KONTROLI ŒRODOWISKA, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., OZIMINA Ewa dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, tydzień CHEMIA, BEZAK-MAZUR Elżbieta Halina prof.dr hab., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒÆwiczenia, parzyste PODSTAWY NAUK O ZIEMI, HAJDUKIEWICZ Maciej dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK


P
T

Wykład, nieparzyste WYST„PIENIA PUBLICZNE, RADOWICZ Joanna dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ

Wykład, parzyste OCHRONA WŁASNOŒCI INTELEKTUALNEJ 2, KOTULSKA Magdalena dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY GEOTECHNIKI I GEOLOGII, NARTOWSKA Edyta dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK

Wykład, parzyste BIOTECHNOLOGIA ŒCIEKÓW, PARKA Barbara dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste SYSTEMY PRZETWARZANIA I MAGAZ. ENERGII, POROWSKI Rafał dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 3/1 301OZ
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19