Sala: 2.15 ENERG

Pe³ny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 19:00 19:00- 20:50
P
N

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L05_a
403KNA

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L03_a
402PIA

projekt, tydzieñ ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII, SAJKIEWICZ Bar³omiej mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L02_a
301PIB

projekt, tydzieñ ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII, SAJKIEWICZ Bar³omiej mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L05_a
303KNA

projekt, tydzieñ ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII, GIL Marcin mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L03_a
302PIB

projekt, tydzieñ ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII, GIL Marcin mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L01_a


W
T

projekt, tydzieñ GEOMATYKA W IN¯YNIERII SRODOWISKA, GRANEK Grzegorz mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L10_a
405KNB


projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L10_a
405KNB

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L03_a
402PIA

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L02_a
401PIB

projekt, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, G£OWIENKA EWA dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L01_a
401PIA

Laboratorium, tydzieñ GEODEZJA 3, SEMANIAK Piotr mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L05_a
203GKA

projekt, tydzieñ ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII, GIL Marcin mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L06_a
303KNB


Œ
R
O
D
A

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L02_a
401PIB

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L01_a
401PIA

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L10_a
405KNB

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L08_a
404KNB

Laboratorium, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L07_a
404KNA

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SOBURA Szymon mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L09_a
405KNA

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L04_a
402PIB

projekt, nieparzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L06_a
403KNB


Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L04_a
402PIB

Laboratorium, parzyste BAZY DANYCH W GEOMATYCE, SKRZYPEK Jolanta mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L06_a
403KNBC
Z
W

Laboratorium, tydzieñ PROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE, SAJKIEWICZ Bar³omiej mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L01_a
201GKA Tydzien 1 zajecia odwolane

Laboratorium, tydzieñ OBRÓT I ZARZ¥DZANIE NIERUCHOMOSCIAMI, BIEDA Agnieszka dr in¿., KWARTNIK-PRUC dr hab. in¿., MICHA£EK Anna mgr in¿, PARZYCH Piotr dr hab.in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 4/1 L03_a
402PIA

Laboratorium, tydzieñ GEODEZJA 3, PIETRUSZKA Krzysztof dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L02_a
201GKB

projekt, tydzieñ ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII, HAJDUKIEWICZ Maciej dr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L04_a
302PIA

projekt, nieparzyste GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD, FR¥CKIEWICZ Pawe³ mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L06_a
103GKB

projekt, parzyste GEOMETRIA WYKR. I GRAFIKA KOMP.Z CAD, FR¥CKIEWICZ Pawe³ mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 L05_a
103GKA

projekt, tydzieñ ZASTOSOWANIA FOTOGRAMETRII, GIL Marcin mgr in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 L07_a
301PIA


P
T


Laboratorium, nieparzyste SYSTEMY GEOINFORMACYJNE GIS, BLISTAN Peter dr hab. in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L05_a
203GKA

Laboratorium, nieparzyste SYSTEMY GEOINFORMACYJNE GIS, BLISTAN Peter dr hab. in¿., 2.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 2/1 L06_a
203GKB

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18