Wykładowca: STEFAŃSKI Konrad dr inż.

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
N

Wykład, parzysty Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 1.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 2/2 I 201IWykład, Tyg. 1-16 Systemy mechatroniczne w uzbrojeniu, PAWLIKOWSKI Rafał dr inż., STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI


W
T

Ćwiczenia, parzysty Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBW

Ćwiczenia, parzysty BUDOWA I STEROW. BRONIĄ PREC. RAŻENIA, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 M 35UTIŚ
R

C
Z
W

projekt, parzysty Budowa i sterowanie bezzałogowymi aparatami latającymi, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 3.14B, Stacjonarne II stopnia WMiBM 1/1 M UTI

Wykład, parzysty Bezpieczeństwo obiektów publicznych, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 4.15B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 3/2 I 32IBWP
T

Laboratorium, tydzień TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, STEFAŃSKI Konrad dr inż., 2.08B, Stacjonarne I stopnia WMiBM 1/2 A 101A
L01_b


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17