Wykładowca: MIŁEK Dorota dr

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
N

Æwiczenia, tydzień MIKROEKONOMIA, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 101


Wykład, nieparzyste PODSTAWY EKONOMII, MIŁEK Dorota dr, 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 101IŒ, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_OZE 1/1 101OZ

Wykład, parzyste PODSTAWY EKONOMII, MIŁEK Dorota dr, 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 101GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 102GK, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 1/1 103GK

projekt, parzyste KLUCZOWE PROBLEMY ZARZ„DZANIA FINANSAMI, MIŁEK Dorota dr, 2.31C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 3/1 E L01_a
301A


W
T

Œ
R

Æwiczenia, tydzień MIKROEKONOMIA, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 Z 101

Æwiczenia, tydzień MIKROEKONOMIA, MIŁEK Dorota dr, 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 E 102


nieparzyste BANASIK Tomasz dr, BEDNARCZYK Jan dr hab. prof.PŒk, BOCHNACKA Dorota mgr, BRZOZOWSKA-RUP Katarzyna dr, JASZTAL Milena mgr, KOTOWSKA-JELONEK Marianna dr hab. prof.PŒk, KOZUBEK Paweł dr inż., MIŁEK Dorota dr, MOSKWA-BÊCZKOWSKA Daria dr, NOWAK Paulina dr, OKSANYCH Oleksander prof. dr hab. inż., PI„TEK Edyta dr, STADNICKI Jerzy prof.dr hab. inż., SZYMCZYK Bartłomiej mgr, Żyła Anna dr
Zebrania Katedry Ekonomii i Finansów


C
Z
W

P
T


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/12/18