Wykładowca: MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŒk

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 17:10 17:10- 20:50
P
N


W
TWykład, tydzień Cyfrowe sieci teletransmisyjne, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŒk, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T

projekt, tydzień Techniki audiowizyjne, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŒk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T L01_a
3TD12A


Œ
R
O
D
A

Wykład, tydzień Podstawy techniki œwiatłowodowej 1, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŒk, 1.06D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 2/2 T

Wykład, nieparzysty Telecommmunications in the XXI century, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŒk, 1.10D, Erasmus WEAiI


Wykład, tydzień Techniki audiowizyjne, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŒk, 1.05D, Stacjonarne I stopnia WEAiI 3/2 T
Æwiczenia, parzysty Telecommmunications in the XXI century, MARCINIAK Marian dr hab.,prof.PŒk, 1.10D, Erasmus WEAiI

C
Z
W


P
TUtworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17