Wykładowca: KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch.

Pełny ekran Indeks Pomoc Znajdź
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 17:10 17:10- 20:50
P
N

Wykład, parzysty TEORIA I Z. PROJ. ARCH. URBANISTYCZNEGO, KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch., Aula Gł 2, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 122AU

Wykład, parzysty PROJ. ARCH. I OSADNICTWA WIEJSKIEGO, HECIAK Jakub dr inż. arch., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch., SZOT- RADZISZEWSKA Elżbieta dr hab., Aula Gł 1, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 301AU, Stacjonarne I stopnia WBiA_AiU 3/2 302AUW
TLaboratorium, 14:10-16:30, tydzień SEMINARIUM DYPLOMOWE, KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch., WEHLE-STRZELECKA Stanisława prof.dr hab.arch., 3.27A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 2/1 221AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 2/1 222AU
L02_b


Ś
R

C
Z
Wprojekt, 13:30-16:30, tydzień PROJ. ARCH. URB. BUD. UZYTECZNOŚCI PUBL., KAMIONKA Lucjan dr hab. inż. arch., 3.27A, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 121AU, Stacjonarne II stopnia WBiA_AiU 1/1 122AU


P
T


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17