Wykładowca: HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab.

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
N

Æwiczenia, nieparzyste ALGEBRA LINIOWA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Æwiczenia, parzyste RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.11C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 Z 201

W
T

Wykład, nieparzyste ALGEBRA LINIOWA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Œ
R

C
Z
W
A
R
T
E
K

Æwiczenia, nieparzyste ALGEBRA LINIOWA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101

Wykład, nieparzyste RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 2.07C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 Z 201

Æwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 2.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ

Wykład, parzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 121SI, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ


P
T

Wykład, tydzień ANALIZA MATEMATYCZNA I, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., Aula Gł 2, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 101, Stacjonarne I stopnia WZiMK 1/1 L 102

Wykład, nieparzyste RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.20C, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 E, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 E 201, Stacjonarne I stopnia WZiMK 2/1 E 202

Æwiczenia, nieparzyste STATYSTYKA W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, HOŻEJOWSKA Sylwia dr hab., 1.15 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 123OW, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 124OZ
Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 12/15/17