Wykładowca: GÓRSKA Katarzyna dr inż.

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 20:50
P
N


Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODNO-ŒCIEKOWA 1, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


W
T
Œ
R

Wykład, tydzień PRAWODASTWO BUDOWL.WODNE I W OCHR.ŒRODOW, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 302SI

Wykład, Tyg. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.14 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI

Wykład, parzysty WARUNKI WYKONAWSTWA I ODBIORU URZ. TECHN, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/2 301ZW


C
Z
W


projekt, parzysty GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, GÓRSKA Katarzyna dr inż., 2.17 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/1 121SI


P
T

Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 06/23/17