Wykładowca: GAWDZIK Jarosław dr hab. inż.

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
N

Wykład, tydzień OCZYSZCZANIE WODY 2, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

Wykład, tydzień EKSPLOAT.STAC.UZDAT.WODY I OCZYSZCZ.ŒCIE, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 401ZW


Wykład, tydzień CHEMIA SANITARNA, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., WONIAK Magdalena dr, 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ


W
T

Wykład, parzyste PROCESY JEDNOSTKOWE W INŻYNIERII ŒRODOWISKA, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 2/1 201IŒ

Œ
R

C
Z
WWykład, tydzień OCHRONA ŒRODOWISKA, D„BEK Lidia dr hab.prof.PŒk, GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., GÓRSKA Katarzyna dr inż., 1.15 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 301KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 302KN, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_GiK 3/1 303PI


P
T


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/18/19