Wykładowca: BARTKIEWICZ Lidia dr inż.

Pełny ekran Indeks Pomoc ZnajdŸ
08:00- 09:50 09:50- 11:40 11:40- 13:30 13:30- 15:20 15:20- 20:50
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
ł
E
K

Wykład, tydzień EKSPLOAT.STAC.UZDAT.WODY I OCZYSZCZ.ŒCIE, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., GAWDZIK Jarosław dr hab. inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 4/1 401ZW

Æwiczenia, nieparzyste OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 1, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 2.20 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ

Wykład, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 1.08 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒW
T

projekt, parzyste MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŒCIE., BARTKIEWICZ Lidia dr inż., 3.20 ENERG, Stacjonarne II stopnia IŒGiE_IŒ 1/2 122WŒ


Wykład, tydzień OCZYSZCZANIE ŒCIEKÓW 1, BARTKIEWICZ Lidia dr inż., DAŃCZUK Magdalena dr inż., 1.09 ENERG, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 301ZW, Stacjonarne I stopnia IŒGiE_IŒ 3/1 302IŒ


Œ
R

C
Z
W

P
T


Utworzone przez admin - CELCAT Web Publisher - 01/11/19